Champix

Väldigt många rökare vill sluta, men på grund av många olika omständigheter blir det inte av. De vanligaste hjälpmedlen som inhalator med nikotinersättning eller nikotinplåster kan i många fall vara till minimal hjälp. För dem som har riktigt svårt att sluta röka finns det numera riktigt effektiva läkemedel som Champix. Läkemedlet Champix är ett receptbelagt läkemedel som är särskilt effektivt för att hjälpa folk att sluta röka. Det går att beställa Champix och på allvar ta itu med dina rökvanor på euroclinix.

Så funkar det
Champix är ett nikotinfritt läkemedel och verkar inte genom att tillsätta nikotin. Det verksamma ämnet i medicinen kallas för vareniklin och den huvudsakliga verkan läkemedlet ger är att det minskar den tillfredsställelse kroppen får av nikotin.

Ämnet vareniklin verkar genom att göra den del av hjärnan som normalt blir tillfredsställd av nikotin nöjd utan att något nikotin tillförs. Detta kan åstadkommas bland annat genom att champix stimulerar kroppen att producera mer dopamin för att minska suget av nikotin. Även receptorerna i hjärnan som skapar beroendet av nikotin blockeras. Sammantaget leder detta till att njutningen som nikotin ger minskas rejält. Det är även så effektivt att även om du skulle få i dig cigarettrök kommer röksuget försvinna.

Champix är synnerligen effektivt, läkemedlet har i kliniska studier visat på över 200% större chans att sluta röka jämfört med att sluta utan några hjälpmedel. Läkemedlet har även visat sig hjälpa även personer som röker eller snusar mycket samt individer som har rökt länge.

För vem
Champix är till för män och kvinnor som vill sluta röka eller snusa. Läkemedlet bör inte intas om du är gravid eller ammar.

Användning och dosering
Champix är ett läkemedel som kroppen måste vänja sig med för att det ska ge full effekt. På grund av tillvänjningen inkluderar alla kurer utom fortsättningskurer en veckas tillvänjningsperiod med reducerad dos. Champix finns därför i två doseringar, 0.5 mg samt 1 mg.

För att bli helt snusfri eller rökfri brukar det behövas en behandling som sträcker sig över 12 veckor. Den första veckan tar man en reducerad dos. Dag ett till tre tar man en halv dosering på 0.5 mg en gång om dagen. Dag fyra till sju tar man en halv dos(0.5 mg) två gånger om dagen. Efter den första veckan ta man den fulla dosen, en tablett på 1 mg två gånger om dagen vid ungefär samma tid varje dag. Denna dosering skall tas fram tills slutet av behandlingen.

Man kan även testa använda en startkur som inkluderar den reducerade dosen som ska intas under den första veckan samt ett paket med den fulla doseringen(1 mg) mellan 2 till 10 veckor. Man kan även köpa paket som förlänger en påbörjad kur med Champix, paketet innehåller mellan 2 till 8 veckors behandling med den fulla doseringen 1 mg.

Rådfråga alltid läkare om du regelbundet intar andra läkemedel. Gravida eller ammande kvinnor bör inte använda Champix. Rådgör med läkare om det är möjligt att inta alkohol i samband med Champix.

Risker och biverkningar
Champix är en säker medicin och risken för biverkningar är liten. Det är bara ett fåtal, runt 3% som upplever biverkningar som är så pass kännbara att de avbryter behandlingen. Eventuella biverkningar är oftast milda och kortvariga.