Viktminskning mediciner och hjälpmedel

Hjälpmedel för viktminskning kan vara allt från receptbelagda läkemedel,måltidsersättningar till kosttillskott. Det gemensamma är att alla är tänkt att hjälpa dig att gå ner i vikt. Ett sätt att få en överblick över hjälpmedel för viktminskning är att dela in dem i
tre kategorier; läkemedel, kosttillskott och naturläkemedel.

Oavsett vilket slags bantningsmedel du använder är det viktigt att tänka på att inget kommer att få dig att magiskt tappa dramatiskt i vikt utan ansträngning. Det är just hjälpmedel som kan ge stor effekt om de används på rätt sätt och ifall du har realistiska förväntningar. De bästa resultaten får du om du äter en hälsosam kost och se till att du får någon form av regelbunden motion. Då ger bantningsmedel det där lilla extra som hjälper dig att tappa extra vikt. Bantningsmedel är även stor hjälp för personer som trots rätt kost och motion har stora svårigheter att går ner i vikt.

Viktminskningsmedel kan fungera enligt ett par principer, men de verkar ofta genom att höja kroppens fettförbränning eller minska kroppens näringsintag.

Receptbelagda Läkemedel
Det finns ett fåtal receptbelagda bantningsmedel. Det mest etablerade är Xenical. De två senaste läkemedlen för viktminskning är Saxenda samt Mysimba, båda blev godkända av europiska läkemedelsverket 2014.

Xenical är baserat på ett ämne som kallas för Orlistat och fungerar genom att hindra kroppens upptagning av fett. Läkemedlet är förmodligen det effektivaste på marknaden och många studier och kliniskt bevisade resultat. Enligt resultaten från studier påvisas en genomsnittlig reduktion av kroppsfett på över 10% efter 6-8 månaders användning.

De lite nyare Saxenda och Mysimba har färre resultat från kliniska studier bakom sig. De studier som utförts med läkemedlen påvisade en genomsnittlig viktminskning mellan 5-8%. Eftersom läkemedlen är relativt nya kan siffrorna gå upp eller ner i samband med att fler användare och kliniska studier.

Receptfria Läkemedel
Receptfria läkemedel för viktminskning liknar receptbelagda på många sätt, men har överlag en mildare effekt.
Alli är ett bantningsmedel som även kallas för Beacita innehåller samma aktiva substans som Xenical(orlistat), men i mindre koncentrerad form. Alli fungerar därför på ett liknande sätt som men ger en lägre effekt än det starkare Xenical.

Reductil är ett läkemedel som fungerar genom att dämpa kroppens hungerkänslor. Läkemedlet ansågs vara synnerligen effektivt men ger även upphov till påtagliga negativa biverkningar, vilket ledde till att produkten togs bort från marknaden ungefär 2010 på europeiska läkemedelsverkets inrådan.

Glucosanol är ett godkänt receptfritt läkemedel för viktminskning som inte har någon stabil grund i forskning eller kliniska studier. Det går därför inte att styrka vilken effekt glucosanol har eller hur effektivt det är.

Naturläkemedel och kosttillskott
Det finns en mängd bantningsmedel som kallas naturläkemedel. Oftast innehåller de koncentrat av naturliga ingredienser som kan underlätta viktminskning.

En del naturläkemedel innehåller grönt kaffe eller alternativt kallat gröna kaffebönor. Medlen innehåller kaffebönor som plockats men inte rostats. Enligt marknadsföringen ska grönt kaffe innehålla höga doser av klorogensyra vilket ska få kroppen att använda kroppsfettet istället för att bilda kroppsfett från matintaget. Klorogensyra påstås även hämma kroppens förmåga att ta upp socker. Det står oklart hur väl påståenda stämmer in med verkligheten. Studier och forskning har inte visat någon påtaglig effekt för viktminskning.

Chili burn är ett kosttillskott som innehåller chili och lite andra ingredienser som ska hjälp till att höja fettförbränningen. Det är dock inte helt klart hur väl det fungerar i praktiken eller om det är någon större skillnad mot att ha chili i maten. Resultaten av studier har inte visat någon enhetlig bild, utan resultaten varierar från ingen positiv eller negativ påverkan till viss positiv påverkan.

Naturläkemedel som Lepigen Superstrong samt andra bantningsmedel som innehåller synefrin är tänkt att öka kroppens fettförbränning. Synefrin är en variant av efedrin vilket är erkänt effektivt men kan ge upphov till obehagliga eller potentiellt farliga biverkningar om det används felaktigt. Efedrin är ett centralstimulerande medel som är olagligt att köpa i Sverige som kosttillskott eller naturläkemedel, men är tillåtet att använda i receptbelagda läkemedel. Synefrin är ett likande ämne som har många av efedrinets nackdelar. Bantningsmedel som innehåller synefrin bör därför användas med stor försiktighet. Om du är ute efter ett efedrin-substitut är Lepigen Superstrong och liknade produkter med synefrin ett alternativ.

Afrikansk mango är marknadsfört som ett naturpreparat som ska hämma kroppens förmåga att lagra fett. Kliniska studier har inte visat någon större effekt för fettförbränningen, och det är svårt att säga något om medlets effekt. En del användare har även upplevt besvärliga bieffekter som gasproblem, huvudvärk samt sömnsvårigheter.

Kosttillskott
Det finns en nästan enormt stort utbud av kosttillskott som är tänkt att underlätta viktminskning. Det är även produkter som går mycket mode. Ett par av de mer populära kosttillskotten för viktminskning är bland annat Liposinol, Appecal, Slimex, Modifast samt Super Slim.

Liposinol och Appecal som på många sätt liknar glucosanol. Både liposinol och appecal är tänkt att underlätta att gå ner i vikt genom att ge en hög dos fibrer. Resultat från forskning och studier är bristfälliga, vilket gör det svårt att säga hur väl det fungerar. Det som kan sägas vara positivt är det höga innehållet av fibrer vilket bland annat kan hjälpa mot högt blodtryck.

Slimex innehåller ett ämne som kallas sibutramin och är tänkt att dämpa hungerkänslor samt hjälpa till med matsmältningen. Slimex är dock olagligt i eu och kan orsaka allvarliga biverkningar som stroke och hjärtattack. Slimex och andra bantningsmedel som innehåller sibutramin bör undvikas på grund av de allvarliga biverkningarna.

Bantningsmedlet Super Slim var relativt populärt för ett par år sedan, men har avtagit i popularitet sedan läkemedelsverket varnade för det 2010. Efter att ha genomfört tester avslöjades det att super slim innehåller höga doser av sibutramin och fenolftalein och ansågs vara mindre lämpligt som bantningsmedel. Användning kan ge upphov till obehagliga eller farliga biverkningar som ökad hjärtrytm, torrhet i munnen samt sömnsvårigheter. Man kan även uppleva svårare biverkningar som ätstörningar samt hjärtsjukdomar. Undvik super slim eller andra bantningspreparat med liknande innehåll.

Bantningsmedlet Modifast är en slags måltidsersättningar som ingår i en diet. Resultatet är väldigt varierande och beror väldigt mycket hur bra dieten följs. Ett liknande bantningsmedel är diet shake, vilket är en protein-shake som innehåller lite kalorier. Diet shake är tänkt att användas för måltidsersättning och om det används på rätt sätt kan det fungera utmärkt. Måltidsersättningar kan dock lätt bli ganska dyra om du tänkt använda dem under en längre period.