Sluta röka medicin

Att sluta röka eller snusa är en daglig kamp för väldigt många. Nikotin är otroligt vanebildande och ett mångårigt bruk av tobak eller snus skapar behov som kan vara oerhört svårt att bryta. Vad som försvårar väldigt mycket är att bruk av nikotin skapar både fysiskt beroende samt ett slags psykiskt beroende som resultat av användning av tobak eller snus.

Rökning eller snus kan ge upphov till en rad hälsobesvär och följdsjukdomar i samband med regelbunden användning. Den kanske mest kända komplikationen är förmodligen lungcancer, men även andra allvarliga sjukdomstillstånd som olika hjärtsjukdomar eftersom rökning är en starkt bidragande orsak till åderförkalkning. Risken för att drabbas av stroke kan öka som följd av långvarigt tobaksbruk.

Andra risker som kan ha samband med rökning är problem med levern, njurar, magen eller besvär i munhålan. Ett mindre allvarligt men likväl besvärligt hälsoproblem som är förknippat med rökning är starkt försämrad kondition. Det absolut enklaste sättet att undvika hälsobesvär eller följdsjukdomar på grund av rökning är att sluta i tid. Det kan ta lång tid för besvären att utvecklas och om du slutar relativt tidigt kommer sjukdomarna inte ha en chans att utvecklas.

Det första steget att bli rökfri eller sluta med snus är att man bestämmer sig på allvar att sluta. När man väl tagit det första steget finns det en mängd hjälpmedel som kan underlätta.

  1. Nikotinplåster
  2. Inhalator med nikotinersättning
  3. Hypnotiska behandlingar
  4. Receptbelagda läkemedel

Vilket hjälpmedel som fungerar bäst är väldigt individuellt. Ett fåtal individer behöver inga hjälpmedel och slutar bara rakt av utan något hjälpmedel eller nikotinersättning. Det är dock oerhört svårt att sluta utan någon behandling eller hjälpmedel, risken att misslyckas är stor och det är väldigt svårt att uppbringa viljestyrkan att fullfölja.

De flesta bestämmer sig för att sluta röka utan att konsultera läkare med hjälpmedel som inhalator eller nikotinplåster. Tack vare att de helt eller delvis ersätter nikotinet kan man reducera suget att röka, men det krävs fortfarande en målmedveten ansträngning för att lyckas att sluta. Det är väldigt individuellt vilken effekt nikotinplåster och inhalator ger. För vissa är det till så pass stor hjälp att de innebär skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas att sluta röka. För andra gör de ingen eller väldigt liten skillnad. Hypnos är ett alternativ till nikotinersättning. Även hypnos har varierande effekt som är väldigt individuell. Det kan vara väldigt effektivt, men kan även vara helt verkningslöst.

För dem som har ett svårt eller långvarigt rökberoende eller andra metoder inte varit till hjälp finns det effektiva receptbelagda behandlingar som exempelvis Champix. Läkemedlet Champix funkar lite annorlunda jämfört med liknande sluta röka behandlingar. Det räknas som ett av de effektivaste läkemedlen för att sluta röka. Champix och liknande läkemedel är nikotinfria och fungerar främst genom att nikotinet får sämre effekt vilket leder till minskat röksug och mindre abstinensproblem.