Cialis (taladafil)

Cialis är idag ett av de mer populära potensmedlen på marknaden. Preparatet är omtyckt för sin långa verkningstid som är betydligt längre än liknande potenshöjande läkemedel. Den långa verkningstiden (ca 36 timmar) ger ökade möjligheter att vara mer sexuellt spontan för män med erektionsproblem utan att behöva tänka på att ta en tablett innan varje samlag.

Dosering
Cialis finns i doseringarna 2.5mg, 5mg, 10mg samt 20 mg. Doseringarna kan användas vid behov eller som daglig dosering.
Daglig dosering av cialis använder de mindre doseringarna 2.5mg och 5mg. Varje dos behöver ca 2 timmar för att verka och effekten håller i sig ungefär 24 timmar. Om du intar doseringen en gång per dygn kommer läkemedlets verkan hålla sig konstant så länge du använder preparatet.
På nätapoteket Euroclinix kan du köp orginalläkemedel från Cialis.
Vid behov doseringen använder de starkare 10mg och 20mg doseringarna. Preparatet intas när det behövs som innan samlag. Läkemedlet behöver ca 30 minuter för att börja verka och effekten håller i sig runt 36 timmar. En vanlig rekommendation är att börja med den lägre 10mg dosen, om preparatets verkan inte är tillräcklig är det dags att gå vidare till den starkare 20mg doseringen. Individer med leverbesvär får inte använda en starkare dosering än 10mg.

Effekt
Läkemedlet gör att det blir lättare att få en hård och pålitlig erektion. Cialis är ett effektivt potensmedel som kan åtgärda allt från lätta till svåra erektionsproblem. Det som särskiljer sig med Cialis är att det ger en långvarig effekt som underlättar erektion i upp till 36 timmar efter intag.

Tänk på att potenshöjande läkemedel som Cialis är tänkt att åtgärda även svårare erektionsproblem, vilket får konsekvenser för män med milda erektionsbesvär. En dos med full styrka kan ge en starkare effekt än vad som är väntad eller önskad för dem med lindriga erektionsbesvär. Det är därför bra att alltid testa den lägsta dosen först eller ta en halv dos för att se hur du regerar och sedan öka styrkan för att hitta vilken dosering som ger önskvärd effekt.

Så fungerar cialis
Det aktiva ämnet i Cialis kallas för taladafil. Det uppnår sin verkan genom att hämma ett enzym som kan försvåra att få erektion som kallas för fosfodiesteras typ 5. Genom att hämma enzymet blir det lättare för penis att bli mer avslappnad och stimulerar en ökad blodcirkulation. Sammanhanget leder detta till att det blir lättare att få en hård, långvarig och pålitlig erektion vid sexuell stimulans.

Allmän information
Cialis är ett säkert läkemedel avsett för män med normalhälsa. Även om det är säkert finns det likt andra läkemedel anvisningar för försiktighetsåtgärder som bör nämnas.

Man får inte använda Cialis samtidigt som mediciner som innehåller nitrater. Om du lider av sjukdomar som lågt blodtryck, svår hjärtsvikt, svårare njursjukdomar, svårare leversjukdomar eller om du har drabbats av stroke det senaste sex månaderna bör du inte använda Cialis. Tänk även på att även om andra läkemedel du använder inte innehåller nitrater kan det vara olämpliga att kombinera med cialis. Försök att stämma av med din läkare innan du använder cialis om du använder andra läkemedel regelbundet för att vara på den säkra sidan.

Risker och bieffekter
Bieffekter som följd av användning av cialis är sällsynta och är sällan farliga. Bieffekterna håller dessutom sällan i sig särskilt länge. De vanligaste biverkningarna som kan inträffa är:

  • Besvär med matsmältning
  • huvudvärk

Förutom de ovan uppräknade biverkningarna finns det även mindre vanliga biverkningar som inträffar mer sällan:

  • Rodnad
  • Snuva
  • Muskelvärk
  • Yrsel
  • Ryggont