Xenical läkemedel för viktminskning

Bantningsmedlet Xenical är ett av marknadens effektivaste preparat för viktminskning. Det är klassat som ett läkemedel och är godkänt av svenska läkemedelsverket. Preparatet innehåller den aktiva substansen orlistat och har bevisad effekt från kliniska studier.

Så fungerar det
Innehållet i Xenical hindrar kroppen från att ta upp fettet från kosten. Detta innebär att fettet i kosten inte används som energikälla eller omvandlar det till mer fettvävnad. Det bildas mindre kroppsfett och underlättar viktminskning. Det uppskattas att Xenical blockerar över 30% av allt fett som bildas. För att Xenical ska nå sin fulla potential bör det kombineras med en sund kost och någon slags regelbunden motion.

Hur effektivt är Xenical?
Resultaten varierar en del mellan individer, men i genomsnitt tappar användare cirka 10% av kroppsfettet efter 6 eller 8 månaders användning. Detta är bland de bästa siffrorna för alla bantningsmedel på marknaden. Förutom att hjälpa till vid viktminskning kan Xenical påverka matvanorna på ett positivt sätt. Användning av läkemedlet ger ett visst obehag när man äter fet mat, vilket gör det lättare att dra ner på fettet i maten. Många användare av Xenical lyckas även behålla sin viktminskning, resultat från medicinska undersökningar visar att hela 70% lyckas behålla viktnedgången efter avslutad behandling.

Användning
Normal dosering är tre tabletter om dagen i samband med måltider. Xenical kommer i doseringen 120mg kapslar som intas oralt. Enligt instruktionerna är maxdosen 3 tabletter per dag. För att nå bästa möjliga resultat med behandlingen krävs det förutom korrekt dosering av läkemedlet även en förändrad diet samt regelbunden motion. För att uppnå bästa möjliga resultat med Xenical krävs det även en förändrad diet, samt regelbunden motion. Xenical är ett läkemedel som är säkert att använda under längre perioder är de rekommenderade 6-8 månaderna.

Personer som äter mycket fet mat i kosten bör överväga att reducera fettintaget. Ett stort fettintag i kosten samtidigt som du använder Xenical kan orsaka magbesvär. Besvären orsakas av att magen måste arbeta extra hårt för att bryta ner fettet när du använder Xenical. Det kan även vara nödvändigt att komplettera kosten med vitaminstillskott under behandlingstiden eftersom läkemedlet kan minska upptaget av vitaminer i tarmen.

Säkerhet och risker
Xenical är ett säkert läkemedel och kan användas säkert under längre perioder. Likt andra receptbelagda läkemedel kan Xenical orsaka biverkningar. De är dock sällsynta, milda samt snabbt övergående. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, utmattning samt diarré.