Viagra (sildenafil)

Viagra är idag förmodligen det mest kända potensmedlet på marknaden. Läkemedlet lanserades 1998 och var den första läkemedlet mot erektil dysfuktion / impotens som kunde intas oralt. Tack vare enkel användning och dosering, god effekt samt att det är säkert att använda blev Viagra snabbt populärt.

Dosering
Prepratet är utformat för att användas av män som har svårigheter att bibehålla eller få erektion. Viagra ska tas vid behov före samlag. För att vara säker på önskad effekt bör du ta prepratet en timme innan samlag. Under gynnsamma förutsättningar kan läkemedlet verka inom 30 min. Viagra finns i tre vanliga doseringar:

  1. 25 mg
  2. 50 mg
  3. 100 mg

Viagra finns som orginalläkemedel att köpa på nätapoteket Euroclinix

Effekt
Viagra är ett läkemedel som underlättar för män med erektionsproblem att få och bibehålla erektion. Det är en mycket effektiv åtgärd mot även svårare erektionsproblem. Vid sexuell stimulans blir det betydligt lättare att få erektion och den varar längre. Effekten håller i sig mellan fyra till sex timmar efter intag.

Tänk på att potenshöjande preparat som Viagra är menat för män med påtagliga erektionsproblem. Män med mild problematik kan uppleva en starkare effekt. Du bör därför alltid prova de minsta doserna först eller till och med dela upp tabletterna för prova dig fram till en dos som ger önskad effekt.

Så fungerar Viagra
Viagra innehåller den aktiva substansen sildenafil. Ämnets primära verkan är att vidga blodkärl för att underlätta blodflödet i samband med sexuell stimulans vilket gör det lättare att få erektion. Vidare blir erektionen hårdare än normalt och varar längre.

Allmän information
Preparatet anses vara säkert att använda för män i alla åldrar med normalhälsa eller utan större hälsorelaterade besvär. Individer som har svår hjärtsvikt, kärlkramp, nedsatt leverfunktion, lågt blodtryck eller vissa näthinnesjukdomar bör helst inte använda Viagra. Även personer som nyligen drabbats av hjärtinfarkt eller stroke rekommenderas inte att använda preparatet.

Tänk på att det kan vara problematiskt att kombinera Viagra med vissa läkemedel. Mediciner som innehåller nitroglycerin och liknande substanser bör inte kombineras med Viagra. Det finns även andra läkemedel som inte bör kombineras med preparatet, så om du använder andra läkemedel regelbundet bör du stämma av med läkare innan du använder viagra för att vara på den säkra sidan.

Risker och bieffekter
Viagra kan likt andra läkemedel orsaka bieffekter. De är dock sällsynta och de vanligast förekommande biverkningarna är sällan allvarliga. Biverkningarna är dessutom inte särskilt långvariga, de försvinner inom den normala verkningstiden på fyra till sex timmar. Nedan en lista på de vanligaste biverkningarna:

  • Huvudvärk
  • Yrsel
  • Rodnad
  • Synproblem som att se suddigt
  • Besvär med matsmältningen

Om du upplever någon av de ovan nämnda biverkningarna är det ingen fara, utan försök att slappna av och vänta tills de försvinner av sig själv. Om de inte försvinner inom den normala verkningstiden bör man kontakta läkare.

I sällsynta fall kan man drabbas av så kallade mindre vanliga biverkningar som inträffar mer sällan än en av hundra. Även denna sorts biverkningar försvinner normalt inom läkemedlets verkningstid, och du behöver inte kontakta läkare förrän de varar längre än den normala verkningstiden(ca 6 timmar). Ett par mindre vanliga biverkningar som kan uppträda är illamående, muntorrhet, muskel och bröstsmärta, trötthet samt hjärtklappning.

I extremt sällsynta fall kan lite allvarligare biverkningar inträffa som innebär att du måste kontakta vården för vidare assistans. De händer dock väldigt sällan, under 1 av 10 000 personer drabbas. Ett par potentiella biverkningar är nedsättning av hörsel, ökat eller minskat blodtryck, stroke, näsblod, hjärtattack samt svimning.