Lagar och regler- vad säger lagen

Det är många faktorer som spelar in för att svara på frågan om det är lagligt att köpa läkemedel på nätet. Tre faktorer som påverkar mycket är vilket land nätapoteket du köper från är registrerat, vilken information samt dokument du uppvisar i samband med köpet samt vilken typ av läkemedel du ska köpa.

Reglerna är inte samma i alla länder
En vanlig anledning till problem är skillnad i regler mellan olika länder rörande mediciner. Ett onlineapotek säljer i huvudsak godkända läkemedel i det landet verksamheten är registrerat i. Detta påverkar även vilka preparat som är receptfria eller receptbelagda. Generellt utgår de från sitt eget lands lagar och regler, och listar läkemedel de säljer som receptfria eller receptbelagda utifrån det. Konflikter mellan andra länders regler och svenska regelverk kan uppstå om du köper en medicin från ett nätapotek registrerat utanför Sverige. Ett preparat som är receptfritt på deras webbshop kan vara receptbelagt eller ej godkänt enligt svenska regler.

Tänk på vart onlineapoteket är registrerat när du köper. Det finns begränsningar på vilka länder man får föra in mediciner från. Man får inte ta in läkemedel med post från länder utanför EU och EES(Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Så det är alltså olagligt att föra in läkemedel från alla länder utom de länder som ingår i EU/EES-området. Om ett preparat är receptfritt i exportlandet men receptbelagt i Sverige behöver man ett recept för att införseln ska vara laglig.

Detta får man göra
Hur får man göra för att föra in läkemedel i Sverige? Det är tillåtet att beställa och ta in läkemedel till Sverige om ett par förutsättningar uppfylls.

  • Nätapoteket du köper av måste vara registrerat i ett land som ingår i EU eller EES
  • Läkemedlet måste vara godkänt i Sverige och landet du köper det från
  • Om det rör sig om ett receptbelagt läkemedel behöver du ett godkänt recept från en behörig förskrivare som en läkare eller farmaceut. Receptet måste vara producerat av en förskrivare från ett EU/EES land eller från Sverige
  • Ett godkänt recept behövs för om läkemedlet är receptbelagt i landet det köps i eller i Sverige
  • Man får bara föra in läkemedel för personligt bruk. Den största mängden som får tas in är ett års bruk
  • Narkotikaklassade läkemedel är inte tillåtna att föra in för personligt bruk
  • Dopingklassade preparat som innehåller syntetiska anabola steroider, testosteron och alla derivat, tillväxthormoner samt kemiska substanser som frigör eller ökar produktion av testosteron och derivat är förbjudna att föra in

Det är upp till den som för in läkemedlet att förutsättningarna är uppfyllda.

Hur handlar man lagligt?
Dessa krav leder till att det finns två sätt att köpa och föra in läkemedel i Sverige. Man kan köpa dem på webbshoppar med eget recept eller köpa från onlineapotek som erbjuder onlinekonsultation.

När man skickar in ett eget recept är ger du bevis på att läkemedlet är till för personligt bruk och du har ett dokument som styrker att du får använda det.

Om du genomför en onlinekonsultation kommer din order bli granskad av en läkare baserat på informationen som uppges i samband med konsultationen. Om läkaren godkänner ordern får du ett godkänt recept med ditt namn på. Dokumentet skickas tillsammans med produkten och införseln blir laglig. För att detta ska gälla måste receptet granskas och skrivas ut av behörig läkare eller farmaceut som är verksam inom EU/EES.