Levitra (vardenafil)

Levitra är bland de snabbast verkande potensmedlen på marknaden. Jämfört med andra potensmedel kommer effekten snabbt, i genomsnitt börjar det verka inom 15 till 30 minuter efter intag. Detta är betydligt snabbare jämfört med exempelvis Viagra som behöver mellan 30 – 60 minuter innan det får effekt. Levitra är även en impotensbehandling som kan användas av män med hälsoproblem.

Så fungerar Levitra
Levitra innehåller den aktiva substansen vardenafil och läkemedlet når sin effekt genom att blockera ett enzym som kallas PDE-5. Detta gör det lättare för musklerna i penis att slappna av och blodflödet ökar. Resultatet blir att det blir lättare att få en hård erektion i samband med sexuell stimulans.

Användning
Preparatet finns i tre doseringar; 5mg, 10mg och 20mg. Levitra intas oralt vid behov som exempelvis innan sexuell aktivitet. Preparatet är mildare än andra receptbelagda potensmedel. De tre doseringarna är tänkt att uppfylla olika behov.
Levitra finns som orginalläkemedel att beställa på onlineapoteket Treated

Den lägsta doseringen på 5mg är lämplig för män med hälsoproblem. 5mg dosen är även lämplig för män som prövar impotensbehandling för första gången och känner sig tryggare att börja med den mildaste doseringen. Den lästa doseringen ger mildare effekt än de starkare doseringarna, men eventuella biverkningar är betydligt mildare. 5mg dosen är bör övervägas för män som är lite äldre(över 65 år), har nedsatt funktion i levern eller njurar, har hjärt eller kärlsjukdomar, problem med blodflödet i hjärtat eller lider av blödningar.

10mg är normaldoseringen för män med normalhälsa. Normaldoseringen skrivs i regel inte ut till personer som använder andra läkemedel som påverkar behandlingen eller lider av hälsotillstånd som påverkar preparatets inverkan. Denna dosering ger bra effekt och låga biverkningar.

Den starkaste doseringen på 20 mg är utformad för män som inte upplever tillräckligt stark effekt av normaldoseringen på 10mg. Det är inte rekommenderat att börja direkt med 20mg. I normala fall börjar män med normalhälsa med 10mg. Om effekten inte upplevs som tillräcklig kan man gå vidare till den starkare 20mg doseringen. Preparatet i sin starkaste dos ger högre effekt men kan ge något kraftigare biverkningar.

Effekt
Levitra är ett läkemedel som underlättar för män med erektionsproblem att få och bibehålla erektion. I samband med sexuell stimulans blir det betydligt lättare att få en pålitlig erektion. Effekten håller i sig runt 5 timmar efter intag.

Allmän information
Levitra är säkert att använda för män med normalhälsa. Det är ett potensmedel som orsakar få och milda biverkningar jämfört med andra impotensbehandlingar. Trots detta bör man observera viss försiktighet med läkemedlet. Män med hjärtproblem bör alltid rådgöra med läkare innan användning. Om du regelbundet använder andra mediciner bör du stämma av med läkare innan användning. Om du har leverproblem eller lågt blodtryck bör användning av Levitra alltid godkännas av läkare. Undvik att ta mer än ett piller per dygn.

Risker och bieffekter
Levitra anses ge färre och mildare bieffekter jämfört med andra potensmedel. Preparatet ger sällan biverkningar, och eventuella bieffekter är oftast milda. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, yrsel, matsmältningsbesvär samt rodnad i ansiktet. Mer ovanliga biverkningar är hjärtklappning, svullnad i ansiktet, illamående, trötthet samt blodsprängda ögon. Biverkningarna ska inte vara längre än den normala verkningstiden på fem timmar. Om de varar längre än så bör man kontakta läkare omedelbart.